در تمامی دوران ها، همواره میل افراد به قرار گیری در دسته ای خاص و یا در جبهه ای خاص رو به افزایش بوده است.به گونه ای که انسان ها گمان میکنند برای شنیده شدن، الزاما باید خود را در گروه و دسته ای بخصوص قرار دهند.
از این رو جهان به مکانی تبدیل شده است که افراد در آن دسته بندی میشوند و هر دسته و گروه با قطعیت، و بی شک و شبهه نظر خود را بر دیگران مقدم میشمارند.و اینگونه است که فردیت افراد را از بین میبریم و از آن پس افراد را با نام گروهی که در آن قرار گرفته اند میشناسیم.
در حالی که یکی از اصول اولیه زندگی کردن این است که بدانیم هیچ چیز در این جهان نه آنقدر درست است که تمام قدم هایمان را با تکیه بر آن برداریم، و نه هیچ چیز آنقدر بد است که باور نکنیم روزی ممکن خودمان هم درگیرش بشویم.
این طبیعت و ذات انسان‌هاست که دوست دارند خود را متصل و جزئی از یک جمع یا حذب بدانند،چرا که از این طریق میتوانند احساس تایید شدن توسط دیگران را به دست بیاورند.در حالی که باید بدانیم، هر اندیشه و یا کنشی که رایج تر است،الزاما صحیح نیست.

در میان همین افراط گرایی ها در اعتماد به خویش است که خودمان را با دستان خودمان متوقف میکنیم.چرا که آدمی باید خود را در میان اندیشه های متفاوت و گوناگون پرورش دهد و عینک جهان بینی خود را هر از گاهی عوض کند تا بتواند اتفاقات را از دیدگاه دیگران نیز ببیند.
پیروی های کورکورانه و افراطی گری در هر زمینه ای از جمله مسائل سیاسی،اجتماعی و...خیانتی جبران ناپذیر اول در حق خودمان است، و بعد در حق مردمی است که در کنار ما هستند اما حتی حاضر به شنیدن صدای فریاد آنها نیستیم.چرا که حاضر به پذیرش اشتباهات خودمان نیستیم.
در جامعه ی امروز که افراد قادر به تحمل اندیشه های مخالف خود نیستند و نمی‌توانند بپذیرند که هرکس فردیت مخصوص به خود را دارد، افراد بیش از هر چیزی به فکر حذف یک‌دیگر هستند.بوی خون و ظلم عده ای بر عده ای دیگر بیش از هر زمان دیگر به مشام می‌رسد و این یعنی ما در جایی غلط در تاریخ قرار گرفته ایم.
جایی که اعضای خانواده بجای حمایت کردن، یکدیگر را نادیده میگیرند. هم وطنان یکدیگر را محکوم میکنند و دست در دست هم در کنار یکدیگر قرار نمیگیرند تا یک صدا، فریاد آزادی خواهی سر بدهند و ریشه ی ظلم را خشک کنند. و جهانیان انسان بودن یکدیگر را فراموش کرده اند.

کمال اجتماعی زمانی حاصل میشود که صرفا به دلیل پایین نیامدن از موضع خود،حق یکدیگر را ضایع نکنیم و بپذیریم که اشتباه از ما بوده است که به افرادی صاحب منصب، بیشتر از شایستگی‌هایشان بها داده ایم و آنها را منجی خود خوانده ایم.
یادمان باشد که درد،رنج،اندوه،سختی و مشکلات،دسته و گروه نمی‌شناسد.باید کنار یکدیگر بایستیم،فارق از اینکه مصلحت اندیشه ی دیروز خود را بسنجیم.
صدای یکدیگر را بشنویم و خودمان هم صدای ظلم دیدگان شویم.
این قفس ساختگی که ما را در مقابل یکدیگر قرار داده،نه در کنار یکدیگر را باز کنیم و بار دیگر باور کنیم که همه ی ما از یک جنس، پوست و استخوان هستیم و درگیر منفعت‌طلبی، ظلم و جنایت عده ای بر عده ای دیگر نشویم.
باشد که وابستگی های خود را از بین ببریم و بار دیگر با منطق و قلب خود به جهان نگاه کنیم، نه با آنچه که دیگران دیکته کرده اند.

به قلم: سایان بساطی
موارد مرتبط - اجتماعی
آخرین اخبار - اجتماعی
هفده مرداد ،روز خبرنگار

اجتماعییکشنبه, 17 مرداد

هفده مرداد ،روز خبرنگار

سوگند به قلم وآنچه مینویسند..(قلم،آیه بک) امروزهفدهم مرداد ماه سال یکهزارو چهارصد، بیست و سه سال پیش در چنین روزی محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به همراه هشت تن از هموطنانمان که از اعضای
دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

قرار بود دانشگاه محلی باشد برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران، تا جوانان این آب و خاک رشد و تعالی این سرزمین را منجر شوند؛ اما آنچه امروز شاهد آنیم ترکیبی ست از بنگاهی ثروت سوز و استعداد سوز . هرساله با
امید بذر هویت ماست

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

امید بذر هویت ماست

عمود بیرق زندگی هر فرد چه در بعدشخصی وچه در بعد اجتماعی یقینا امید است امید اخرین چیزیست که میمیرد و اگر همه چیز باشد و امید نباشد هیچ فعلی به سرمنزل مقصود نرسیده و برعکس در اوج تنگناهای موجود این تنها
در کنار هم و برای هم

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

در کنار هم و برای هم

در تمامی دوران ها، همواره میل افراد به قرار گیری در دسته ای خاص و یا در جبهه ای خاص رو به افزایش بوده است.به گونه ای که انسان ها گمان میکنند برای شنیده شدن، الزاما باید خود را در گروه و دسته ای بخصوص قرار
جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

اجتماعیسه شنبه, 12 مرداد

جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

در ابتدای مطلب ارايه شده سعی خواهد شد تعاریفی از فرد معلول و مناسب سازی آورده شود تا خوانندگان مقاله بهتر و بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند. 1-فرد معلول یا کم توان به کسی گفته می شود که بر اثر ضایعه جسمی،