عمود بیرق زندگی هر فرد چه در بعدشخصی وچه در بعد اجتماعی یقینا امید است
امید اخرین چیزیست که میمیرد و اگر همه چیز باشد و امید نباشد هیچ فعلی به سرمنزل مقصود نرسیده و برعکس در اوج تنگناهای موجود این تنها امید است که میتواند راه بازگشتی برای آدمی بسازد.
این تصور از قدیم الیام با ذهن آمیخته بوده و تا به امروز نیز جامعه شناسان امید را یکی از محور های اصلی توسعه دانسته اند.بسیاری از تحرکات اجتماعی نیز با ایجاد امید در دل جریان های مردمی صورت گرفته است که به عنوان مثال با تحلیل شرایط جامعه ی جماهیر شوروی میتوان نقش امید را با نگرش مردم در تلاش برای پیروزی، تلاش برای پیشرفت، تلاش برای برابری، تلاش برای بقا و تلاش برای از بین بردن این حکومت بررسی کرد و تحلیل این مورد و مواردی از این دست خود گواه آن است که روح جامعه با امید آمیخته شده و در نتیجه جوامعه برای رشد و تعالی،تلاش خود را میکنند هرچند سرعت انجام این تحول و نتیجه آن به هیچ عنوان تضمین شده نیست.

عوامل تاثیر گذتر برای امید و حرکت رو به جلوی هر جامعه که میتواند در زمینه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و... باشد را چند بخش تشکیل میدهند
1-تاثیر گذاری حاکمیت بر زندگی مردم و نهاد های مدنی تاثیر گذاری مستقیم فعالیت های نهادهای مدنی بر امید در جامعه غیرقابل انکار است و یقینا یکی از عوامل تسریع کننده و یا تاخیر دهنده به حرکت نشات گرفته از امید سیاست های حکومت،دولت و نهاد های سیاست گذار جوامع است.که بسته به شرایط خود صلاح میداند که چه سیاستی در قبال چه شرایطی اتخاذ کند.
به عنوان مثال طبق تحقیقات انجام شده ایالات متحده میتواند برای تمام فقیران و افراد بی سرپناه جامعه خود مسکن،پوشاک،خوراک و امکانات بهداشتی فراهم کنم اما با پرداخت هزینه بیشتر بابت خسارات به وجود آمده از این معضل و کنترل وضع موجود، شرایط را به سمت حفظ امید در جامعه و عاملی انذار دهنده برای سایرین سوق میدهد و سایر حکومت ها نیز میتوانند سیاست هایی نظیر این طرح تشویق کننده و یا سرکوب گر داشته باشند.
2-نقش بدنه فرهیخته و روشنفکر جامعه طبق طبقه بندیه مشخص شده از جامعه شناسان جوامع امروز را میتوان میتوان به هرمی به سه بخش عوام،روشنفکران و نخبگاه تقسیم کرد.
که در قسمت پایین هرم عوام جامعه جای داشته،راس هرم را نخبگان جامعه تشکیل میدند که حدودا سه درصد جامعه را تشکیل داده و بخش میانی هرم را به روشنفکران جامعه تخصیص میدهند که هرچه این بخش وسیع تر باشد،حرکت جامعه به سمت اهدافش سریع تر و بهینه تر خواهد بود و در نتیجه رابطه مستقیمی که بین این حرکت و امید میتوان در نظر داشت نقش روشنفکران تیز بسیار بارز است و یقینا این روشنفکران جامعه هستند که میتوانند وجدان عوام را بیدار کنند و نور امید را در دلشان روشن کنند
3-فرهنگ، سنت، تاریخ یقینا عنصری که همواره در تحرک و پویایی جوامع تاثیر داشته است گذشته آن، فرهنگ آن و سنت های آن هستند. امید را میتوان در دل این مهم یافت.چه میشود که در مشرق زمین و در آسیایی دور مردمی با دست خالی، جنگ زده، بدون ذخایر نفتی و طبیعی معدنی و....تبدیل به غول صنعت و تکنولوژی میشوند. چه میشود که بیشترین تحرک و امید به زندگی را دارند؟! چه میشود که بارها و بارها زمین میخورند اما باز می ایستند تا پیروز شوند.
یقینا همه این ها نشات گرفته از امیدیست که در دلشان از گذشته به ایستادگی و تحمل تمام سختی ها و از نو ساختن نهادینه شده است
4-نهاد های مدنی و مردم نهاد به گواه تاریخ و در قرن گذشته هر جامعه ای که در آن بارقه ای از امید شکل گرفته و حرکتی رو به توسعه داشته است،سنگ بنای اولیه این حرکت را نهاد های مردمی گذاشته اند.نهاد هایی که وابسته به فرد نبوده و تفکر حاکم برآن باعث رشد همه افراد جامعه و توسعه میشود،با وجود انکه قاطبه جمعیت این نهاد ها لزوما جزو طبقه روشنفکر نیستند.کارگران،فرودستان وطبقه پایینی جامعه میتوانند به چنان رشد فکری برسند که پیشگامان امید و حرکت های اجتماعی باشند.
اما این تحرکات اغلب بدون اصحکاک بیرونی و مقاومت نهادهای قدرت و ذی نفع دراستبداد حاکم بر جامعه نیست.
ظالمان و جباران از جایی که فهم و حرکت مردم را در جایگاهی ببینند که منافعشان را در خطر بیاندازد از هیچ قلع و قمع، سانسور و فشاری برای مقابله باآن فروگذار نمیکنند و مقابله و مبارزه با نهاد های مدنی و مردم نهاد امری ثابت در بین حکومت های مستبد است. که بیشترین نمود آن را در حکومت های توتالیتر میتوان دید که علاوه بر آنکه از مسئولیت های اولیه خود فرار میکنند و آن را بر عهده مردم میگذارند فشار را تا جایی بر نهاد ها افزون میکنند که امیدی در دل فردی نماند و مردم آنقدر درگیر نیاز های اولیه خود شوند که به نهاد هایی که میتوانند آنهارا از انسداد خارج کنند و از طرفی دیگر تمامیت حاکمان را تهدید کنند نروند
این ها فقط چند مورد از چندین موردی بود که بر جوامع و انسان ها تاثیر میگذارد و امیدی را تحت تاثیر قرار میدهند که بزرگترین ثروت هر شخص هر جامعه و هر ملت هست، اگر امید باشد میتوان هرچیزی را بدست آورد و اگر امید نباشد همه ثروت ها را هم اگر در اختیار داشته باشیم ذره ای به جلو حرکت نمیکنیم. اگر امروز تا این تاریخ هنوز زنده هستیم و نفس میکشیم یعنی امید داریم، اگر هنوز جهان ازظلم و جور نامردمان اکنده نشده است یعنی هنوز امید هست.
امید آخرین ثروت ماست.
حتی اگر بخواهند انگونه که دوستش دارند قرائتش کننده و به خیال خودشان در راستای اهداف خودشان به کار بگیرند این ما هستیم که آینده را میسازیم و این هویت ماست که بایستی رشد کند و همه ما را به سمت جلو ببرد.
و یقینا این امید است که بذر هویت ماست.


احمدرضا اکبری پور
موارد مرتبط - اجتماعی
آخرین اخبار - اجتماعی
هفده مرداد ،روز خبرنگار

اجتماعییکشنبه, 17 مرداد

هفده مرداد ،روز خبرنگار

سوگند به قلم وآنچه مینویسند..(قلم،آیه بک) امروزهفدهم مرداد ماه سال یکهزارو چهارصد، بیست و سه سال پیش در چنین روزی محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به همراه هشت تن از هموطنانمان که از اعضای
دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

قرار بود دانشگاه محلی باشد برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران، تا جوانان این آب و خاک رشد و تعالی این سرزمین را منجر شوند؛ اما آنچه امروز شاهد آنیم ترکیبی ست از بنگاهی ثروت سوز و استعداد سوز . هرساله با
امید بذر هویت ماست

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

امید بذر هویت ماست

عمود بیرق زندگی هر فرد چه در بعدشخصی وچه در بعد اجتماعی یقینا امید است امید اخرین چیزیست که میمیرد و اگر همه چیز باشد و امید نباشد هیچ فعلی به سرمنزل مقصود نرسیده و برعکس در اوج تنگناهای موجود این تنها
در کنار هم و برای هم

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

در کنار هم و برای هم

در تمامی دوران ها، همواره میل افراد به قرار گیری در دسته ای خاص و یا در جبهه ای خاص رو به افزایش بوده است.به گونه ای که انسان ها گمان میکنند برای شنیده شدن، الزاما باید خود را در گروه و دسته ای بخصوص قرار
جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

اجتماعیسه شنبه, 12 مرداد

جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

در ابتدای مطلب ارايه شده سعی خواهد شد تعاریفی از فرد معلول و مناسب سازی آورده شود تا خوانندگان مقاله بهتر و بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند. 1-فرد معلول یا کم توان به کسی گفته می شود که بر اثر ضایعه جسمی،