انتخابات ظاهر دموکراسی است نه هدف آن ، ما فقط به قدر اینکه در یک روز جمعه بعد صرف غذایی مفصل و استراحتی مفصل تر تکه کاغذی را داخل صندوق انداخته ایم از دموکراسی و انتخابات سر در می آوریم ...


شاید اگر از انتخابات بشنویم، اولین تصویری که در ذهنمان پدیدار شود یک صندوق خواهد بود که فردی در حال انداختن یک برگه رای در آن است و بس، البته نهایت خواسته و درک بسیاری از ما هم از دموکراسی و پروسه انتخابات همین است، یا بهتر بگویم همین را یاد گرفته ایم و انگار بعد و قبل انتخابات هیچ ربطی به ما ندارد چراکه فقط مثل ربات آموخته ایم که آن تکه کاغذ را داخل صندوقی بیندازیم و با افتخار و اقتدار بگوییم که در سرنوشت کشور و جامعه سهیم هستم.

اما حقیقت این است اگر احساس کنیم که فقط وظیفه ما خط خطی کردن آن تکه کاغذ است و با حیف و میل آن کاغذ و خودکار انتظار داریم فتح الفتوح شود باید بگویم سخت در اشتباه هستیم، به تبع عدالت در مورد ما با اتفاقات و بدبختی های بعدی که منتج از این طرز بینش است اجرا خواهد شد. منطقی است که صرفا نباید برای برطرف کردن مشکلات و برآورده کردن آرزوهایمان به صندوق و برگه رای دل ببندیم چون ما فقط به قدر اینکه در یک روز جمعه بعد صرف غذایی مفصل و استراحتی مفصل تر تکه کاغذی را داخل صندوق انداخته ایم از دموکراسی و انتخابات سر در می آوریم و در هیچ کجای دنیا بابت این زحمت گران سنگ پاداشی نخواهند داد چه رسد به رفاه و غیره و غیره و غیره ...

بدبختی ما ایرانی ها این است که همه چیز را نصفه میفهمیم و آنقدر که به ظاهر توجه میکنیم به اصل مطلب توجه نداریم، از دموکراسی هم فقط ظاهر آن که انتخابات است را متوجه شده ایم، شاید شما از من خورده بگیرید و بگویید انتخابات ظاهر دموکراسی نیست بلکه باطن و یا به نوعی هدف دموکراسی است که خواهان انتخاب و مدیریت توسط مردم است، اما حقیر اعتقاد دارم انتخابات به نوعی ظاهر دموکراسی محسوب میگردد چرا که باطن و هدف دموکراسی آن بینش و سواد و آگاهی آحاد جامعه است که درک درستی از منافع خود و جامعه دارد و میداند که انتخاب و هر عمل او مستقیم بر خود او تاثیر دارد و او جدای از جامعه نیست و این درک درست را باید به وسیله فرصت هایی که دموکراسی در اختیار او قرار میدهد کسب کند تا آن را در انتخاب درست به خوبی نمایش دهد و با مطالبه گری موجب پاسخگو شدن منتخب به خود و جامعه شود و محصول این بلوغ نتایج درخشانی است که نصیب عموم جامعه میشود و این مسئله همان باطن و هدف دموکراسی است.

پس اگر خواهان دموکراسی و بهتر شدن اوضاع باشیم باید همواره از آن حراست کنیم و برای آن هزینه کنیم و از حقوق خود کوتاه نیاییم تا جامعه به پیش رود. با این تعابیر است که میتوان به این نتیجه رسید که هدف دموکراسی درک و آگاهی بالای جامعه است که در انتخابات ظهور و بروز میکند و شکل انتخابات هدف دموکراسی نیست بلکه ظاهر آن است زیرا پیشنیاز انتخابات همان درک و آگاهی بالا و بلوغ مردم است که با انتخابات درست نشان داده میشود.

به قلم: احسان بختیار
موارد مرتبط - اجتماعی
آخرین اخبار - اجتماعی
هفده مرداد ،روز خبرنگار

اجتماعییکشنبه, 17 مرداد

هفده مرداد ،روز خبرنگار

سوگند به قلم وآنچه مینویسند..(قلم،آیه بک) امروزهفدهم مرداد ماه سال یکهزارو چهارصد، بیست و سه سال پیش در چنین روزی محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به همراه هشت تن از هموطنانمان که از اعضای
دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

قرار بود دانشگاه محلی باشد برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران، تا جوانان این آب و خاک رشد و تعالی این سرزمین را منجر شوند؛ اما آنچه امروز شاهد آنیم ترکیبی ست از بنگاهی ثروت سوز و استعداد سوز . هرساله با
امید بذر هویت ماست

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

امید بذر هویت ماست

عمود بیرق زندگی هر فرد چه در بعدشخصی وچه در بعد اجتماعی یقینا امید است امید اخرین چیزیست که میمیرد و اگر همه چیز باشد و امید نباشد هیچ فعلی به سرمنزل مقصود نرسیده و برعکس در اوج تنگناهای موجود این تنها
در کنار هم و برای هم

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

در کنار هم و برای هم

در تمامی دوران ها، همواره میل افراد به قرار گیری در دسته ای خاص و یا در جبهه ای خاص رو به افزایش بوده است.به گونه ای که انسان ها گمان میکنند برای شنیده شدن، الزاما باید خود را در گروه و دسته ای بخصوص قرار
جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

اجتماعیسه شنبه, 12 مرداد

جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

در ابتدای مطلب ارايه شده سعی خواهد شد تعاریفی از فرد معلول و مناسب سازی آورده شود تا خوانندگان مقاله بهتر و بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند. 1-فرد معلول یا کم توان به کسی گفته می شود که بر اثر ضایعه جسمی،