سیاسییکشنبه, 17 مرداد

هفده مرداد ،روز خبرنگار

سوگند به قلم وآنچه مینویسند..(قلم،آیه بک) امروزهفدهم مرداد ماه سال یکهزارو چهارصد، بیست و سه سال پیش در چنین روزی محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به همراه هشت تن از هموطنانمان که از اعضای

سیاسیچهارشنبه, 13 مرداد

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

قرار بود دانشگاه محلی باشد برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران، تا جوانان این آب و خاک رشد و تعالی این سرزمین را منجر شوند؛ اما آنچه امروز شاهد آنیم ترکیبی ست از بنگاهی ثروت سوز و استعداد سوز . هرساله با

سیاسیچهارشنبه, 13 مرداد

امید بذر هویت ماست

عمود بیرق زندگی هر فرد چه در بعدشخصی وچه در بعد اجتماعی یقینا امید است امید اخرین چیزیست که میمیرد و اگر همه چیز باشد و امید نباشد هیچ فعلی به سرمنزل مقصود نرسیده و برعکس در اوج تنگناهای موجود این تنها

سیاسیچهارشنبه, 13 مرداد

در کنار هم و برای هم

در تمامی دوران ها، همواره میل افراد به قرار گیری در دسته ای خاص و یا در جبهه ای خاص رو به افزایش بوده است.به گونه ای که انسان ها گمان میکنند برای شنیده شدن، الزاما باید خود را در گروه و دسته ای بخصوص قرار

سیاسیسه شنبه, 12 مرداد

جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

در ابتدای مطلب ارايه شده سعی خواهد شد تعاریفی از فرد معلول و مناسب سازی آورده شود تا خوانندگان مقاله بهتر و بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند. 1-فرد معلول یا کم توان به کسی گفته می شود که بر اثر ضایعه جسمی،

سیاسیشنبه, 09 مرداد

انتخابات ،ظاهر یاهدف دموکراسی

انتخابات ظاهر دموکراسی است نه هدف آن ، ما فقط به قدر اینکه در یک روز جمعه بعد صرف غذایی مفصل و استراحتی مفصل تر تکه کاغذی را داخل صندوق انداخته ایم از دموکراسی و انتخابات سر در می آوریم ... شاید اگر از

سیاسیجمعه, 11 تیر

تجارتی کلان با عنوان جراحی وعمل زیبایی

احتمالا بارها برای شما پیش آمده باشد که در سطح شهر گذر کرده و انواعی از کلینیک های زیبایی را مشاهده کرده باشید ،یا اینکه انواعی از تبلیغات را در فضای مجازی مشاهده کرده باشید بسیاری از اقدامات و خدمات

سیاسیشنبه, 05 تیر

نگاهی آسیب شناسانه به آسیب وپدیده اجتماعی زورگیری

تعریف زورگیری: زورگیری یا Coercion) ) عبارتست از به دست آوردن پول، مال یا هرچیز دیگری با توسل به اجبار و خشونت. به عبارت دیگر زورگیری عبارت است از ایجاد فشار و اجبار بر شخصی برای وادار کردن وی به دادن پول

سیاسیشنبه, 05 تیر

جنسیت زدگی؛ دیدگاه وطبقه بندی های جنسیتی جامعه

جنسیت زدگی به معنای نوع نگاهی است که انسان ها را بر اساس جنسیت آنها طبقه بندی میکند. در تمام دوران ها طبقه بندی جنسیتی در جوامع وجود داشته است،اما میزان این جنسیت زدگی از هر جامعه و فرهنگی نسبت به جامعه و

سیاسیجمعه, 04 تیر

نقش دانشگاه در کاهش بزهکاری های اجتماعی

از سالی که اولین دانشگاه ایران ( دانشگاه خوارزمی ۱۲۹۸) به شکل مرسوم این زمان بوجود آمد، تئوری های مختلفی درباره نقش این نهاد و تاثیر گذاری آن بر روی جامعه مطرح شد. که پر رنگ ترین آن، نقش دانشگاه در کاهش