سیاسیپنج شنبه, 07 مرداد

نقش سرمایه گذاری در توسعه ی طرح های استان

سرمایه گذاری خارجی از دید بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصادی یکی از مهم ترین مولفه های تولید و تاثیر گذار بر فعالیت های اقنصادی و چرخه تولید در هر کشوری است. در این رابطه مطالعات نیز نشان داده ارتباط

سیاسیپنج شنبه, 03 تیر

آیا کرونا یک بیماری دموکرات است ورفتاری یکسان دارد

شکل گیری بلایای طبیعی شاید طبیعی باشد اما تاثیرات آن محدود به طبیعت نیست بلکه این ساختارها و مناسبات اجتماعی است که تاثیرات و پیامدهای آن را تعیین می کند، کرونا هم بر همین قیاس، یک بلای طبیعی بود که از

سیاسیپنج شنبه, 03 تیر

علل غیبت نام کرمانشاه درمیزبانی رویدادهای فرهنگی کشور

استان کرمانشاه اقلیمست تاریخی و آباد که نعمات و گنجهای بیشماری را در خود نهان دارد. این سرزمین مسیرِ اصلی جاده ابریشم جهت دسترسی به سرزمینهای حوزه مدیترانه میباشد و بسترهایی همچون زمینهای حاصلخیز، معادن

سیاسیچهارشنبه, 02 تیر

بمانیم و بسازیم

انسان‌ها همیشه با وجود متفاوت بودن دین و گرایش و فرهنگ‌ها ،وقتی در کنار هم به عنوان یک هم وطن زندگی می‌کنند ،نسبت به خاک و سرزمینشان یک حس مسئولیت داشته اند، یک حسی مانند حس یک عاشق به معشوق که باعث میشود