سیاسییکشنبه, 07 شهریور

استهزای مردم سالاری در روز روشن

«من در برابر کلام الله مجید، به خدای متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات

سیاسیپنج شنبه, 03 تیر

آیا کرونا یک بیماری دموکرات است ورفتاری یکسان دارد

شکل گیری بلایای طبیعی شاید طبیعی باشد اما تاثیرات آن محدود به طبیعت نیست بلکه این ساختارها و مناسبات اجتماعی است که تاثیرات و پیامدهای آن را تعیین می کند، کرونا هم بر همین قیاس، یک بلای طبیعی بود که از