سیاسیپنج شنبه, 03 تیر

دلایل و عوامل تاثیرگزار در کاهش میزان سرانه مطالعه کشور

دلایل مختلفی برای کاهش سرانه مطالعه در ایران وجود دارد.اما پنج عامل اصلی وجود دارند که این روزها باعث کمتر شدن آمار کتابخوانی شده اند.افزایش استفاده بی رویه از فضای مجازی ، نرخ بالای کاغذ و قیمت تمام شده

سیاسیپنج شنبه, 03 تیر

علل غیبت نام کرمانشاه درمیزبانی رویدادهای فرهنگی کشور

استان کرمانشاه اقلیمست تاریخی و آباد که نعمات و گنجهای بیشماری را در خود نهان دارد. این سرزمین مسیرِ اصلی جاده ابریشم جهت دسترسی به سرزمینهای حوزه مدیترانه میباشد و بسترهایی همچون زمینهای حاصلخیز، معادن

سیاسیسه شنبه, 01 تیر

تعریف و تبیین حقوق شهروندی و ساختار آن

همانگونه که می دانیم حقوق شهروندی آمیخته ای از وظایف و مسئولیت های افراد اجتماع در قبال یکدیگر و دولت و شهر و اجتماع می باشد و در حقیقت حقوق شهروندی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در توسعه و رفاه اجتماع به