استهزای مردم سالاری در روز روشن

سیاسییکشنبه, 07 شهریور

استهزای مردم سالاری در روز روشن

«من در برابر کلام الله مجید، به خدای متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات
هفده مرداد ،روز خبرنگار

اجتماعییکشنبه, 17 مرداد

هفده مرداد ،روز خبرنگار

سوگند به قلم وآنچه مینویسند..(قلم،آیه بک) امروزهفدهم مرداد ماه سال یکهزارو چهارصد، بیست و سه سال پیش در چنین روزی محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به همراه هشت تن از هموطنانمان که از اعضای
دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

قرار بود دانشگاه محلی باشد برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران، تا جوانان این آب و خاک رشد و تعالی این سرزمین را منجر شوند؛ اما آنچه امروز شاهد آنیم ترکیبی ست از بنگاهی ثروت سوز و استعداد سوز . هرساله با
امید بذر هویت ماست

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

امید بذر هویت ماست

عمود بیرق زندگی هر فرد چه در بعدشخصی وچه در بعد اجتماعی یقینا امید است امید اخرین چیزیست که میمیرد و اگر همه چیز باشد و امید نباشد هیچ فعلی به سرمنزل مقصود نرسیده و برعکس در اوج تنگناهای موجود این تنها
در کنار هم و برای هم

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

در کنار هم و برای هم

در تمامی دوران ها، همواره میل افراد به قرار گیری در دسته ای خاص و یا در جبهه ای خاص رو به افزایش بوده است.به گونه ای که انسان ها گمان میکنند برای شنیده شدن، الزاما باید خود را در گروه و دسته ای بخصوص قرار
جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

اجتماعیسه شنبه, 12 مرداد

جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها

در ابتدای مطلب ارايه شده سعی خواهد شد تعاریفی از فرد معلول و مناسب سازی آورده شود تا خوانندگان مقاله بهتر و بیشتر با این مفاهیم آشنا شوند. 1-فرد معلول یا کم توان به کسی گفته می شود که بر اثر ضایعه جسمی،
انتخابات ،ظاهر یاهدف دموکراسی

اجتماعیشنبه, 09 مرداد

انتخابات ،ظاهر یاهدف دموکراسی

انتخابات ظاهر دموکراسی است نه هدف آن ، ما فقط به قدر اینکه در یک روز جمعه بعد صرف غذایی مفصل و استراحتی مفصل تر تکه کاغذی را داخل صندوق انداخته ایم از دموکراسی و انتخابات سر در می آوریم ... شاید اگر از
نقش سرمایه گذاری در توسعه ی طرح های استان

علمی / اقتصادیپنج شنبه, 07 مرداد

نقش سرمایه گذاری در توسعه ی طرح های استان

سرمایه گذاری خارجی از دید بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصادی یکی از مهم ترین مولفه های تولید و تاثیر گذار بر فعالیت های اقنصادی و چرخه تولید در هر کشوری است. در این رابطه مطالعات نیز نشان داده ارتباط
نشریه - آخرین نسخه
جامعه معلولین و لزوم توجه بیشتر به مناسب سازی در شهرها و روستاها
دیدبان آموزش عالی دانشگاه‌های کرمانشاه
اخبار سایر دانشگاه ها
استهزای مردم سالاری در روز روشن

سیاسییکشنبه, 07 شهریور

استهزای مردم سالاری در روز روشن

«من در برابر کلام الله مجید، به خدای متعال سوگند یاد میکنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد مینمایم که در حفظ امانت و انجام هر چه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر
دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

امید بذر هویت ماست

امید بذر هویت ماستهفده مرداد ،روز خبرنگار

اجتماعییکشنبه, 17 مرداد

هفده مرداد ،روز خبرنگار

سوگند به قلم وآنچه مینویسند..(قلم،آیه بک) امروزهفدهم مرداد ماه سال یکهزارو چهارصد، بیست و سه سال پیش در چنین روزی محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، به همراه هشت تن از هموطنانمان که از اعضای
دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

اجتماعیچهارشنبه, 13 مرداد

دانشگاه کارخانه انسان سازی یا بنگاهی برای استعداد سوزی

قرار بود دانشگاه محلی باشد برای تعلیم و تربیت فرزندان ایران، تا جوانان این آب و خاک رشد و تعالی این سرزمین را منجر شوند؛ اما آنچه امروز شاهد آنیم ترکیبی ست از بنگاهی ثروت سوز و استعداد سوز . هرساله با
لیست سایر دانشگاه ها

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر

دانشگاه رازی

کرمانشاه / کرمانشاهواحد باغ ابریشم . واحد بلوار شعید بهشتی . واحد آریاشهر